Zásady ochrany osobních údajů

Pokud navštěvujete tento blog nebo odebíráte newsletter, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a odpovídáme za jejich bezpečnost, dostatečně je chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 

Kdo je správcem vašich osobních údajů


Správcem osobních údajů je Lucia Spišáková, IČO: 04383940, se sídlem Tigridova 1498/13, Praha 4, která provozuje webové stránky originalnisvatba.cz, a také určuje, jak dlouho budou tyto údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke správě využívá.
 

Jaké údaje zpracováváme a proč


Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah, podělit se s vámi akce a slevy našich partnerů a informovat vás o novinkách a trendech.
 

Jednotlivé důvody zpracování


E-mailové kampaně a newslettery

Po přihlášení k odebírání newsletteru vám emailem posíláme novinky, trendy nebo akce a slevy našich partnerů. Zpracováváme pouze vaše jméno a emailovou adresu, sledujeme, na co v newsletteru klikáte a jaké typy emailů od nás otevíráte. To vše za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Soutěže

Pokud se účastníte některé naší soutěže, zpracováváme vaše jméno a email pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z naší databáze vymažeme, pokud nám explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších emailů.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste součástí Katalogu dodavatelů, Bannerové reklamy nebo jsme na blogu uveřejnili článek o vás/vašem produktu nebo vaše fotografie, zpracováváme z důvodu plnění smlouvy tyto vaše osobní údaje – fakturační údaje a email.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.
 

 Předávání osobních údajů třetím osobám


Vaše údaje zpracovává správce Lucia Spišáková, s využitím dalšího dvou zpracovatelů, společnosti Mailchimp a společnosti iDoklad, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

 

Jak nás můžete kontaktovat


Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: lucie@originalnisvatba.cz.
 

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii


Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (to je ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.
 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: lucie@originalnisvatba.cz.

Máte právo na následující informace:

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme ale vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na vás email.
 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů


Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení


Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jenom na základě vašeho výslovného souhlasu. Ukončit odběr těchto emailů můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.
 

Mlčenlivost


Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také žádné jiné třetí straně vaše osobní údaje nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018

INSTAGRAM
podělte se o váš příběh pod hashtagem #originalnisvatba